Certifikáty kvality

Při výrobě nábytku HON se věnuje velká pozornost kvalitě zpracování, o čemž svědčí i získané certifikáty.

ISO 9001


K dispozici i ve formátu PDF

ISO 14001


K dispozici i ve formátu PDF

Prohlášení o shodě

Kliknutím na certifikát zobrazíte větší náhled.

ISO 9001

Řada norem ISO 9000 definuje systém managementu jakosti. Tyto normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci. Normy umožňují prokázat daným organizacím schopnost výroby či distribuci produktů v souladu se všemi nezbytnými předpisy a potřebami zákazníka.


ISO 14000

Normy ISO 14001 se týkají tedy managementu životního prostředí a jsou určeny výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání.